Samhällsmatchen / Jämlikhet

VÅRT FOKUS

Inom Jämlikhet fokuserar Samhällsmatchen på två områden:

  1. Jämställdhet
  2. Integration

JÄMLIKHETEN MINSKAR I SAMHÄLLET

Att alla ska ha samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund eller fysiska förmågor är för de flesta av oss givet. Och även om Sverige rankas högst i EU:s jämställdhetsindex så har jämlikheten minskat sedan mitten av 1990-talet.

Jämställdhet handlar inte bara om inte göra mellan könen utan också om att inte göra skillnad på människor baserat på etnisk bakgrund. En fråga där integration av nyanlända till Sverige är en särskild utmaning.

  • Nära 4 av 10 svenskar ansåg att invandring och integration var den enskilt viktigaste frågan inför valet 2018.
  • För nysvenskar är språkbarriären en stor anledning till att etableringen i Sverige tar längre tid.
  • Utbildningen om hur det svenska samhället fungerar är inte obligatorisk för nyanlända till Sverige vilket gör att integrationen försvåras.
  • Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, 87 procent av mäns lön.

DET HÄR VILL VI GÖRA

Samhällsmatchen kommer att jobba för jämställdhet och integration genom en rad olika initiativ. Redan nu samarbetar vi med UN Women nationell kommitté Sverige som utbildar klubbledningen, ledare, spelare, unga och föräldrar i hur män och pojkar kan ta ansvar för ett jämställt samhälle utan våld och diskriminering av kvinnor och flickor. Under hösten presenterar vi också Hammarbys integrationsprojekt som ska ge nyanlända en bra start i tillvaron.

Bli partner och stöd oss

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att bidra – stora som små.

Så kan du hjälpa till