Samhällsmatchen / Om Samhällsmatchen

MATCHEN UTANFÖR DE KRITADE LINJERNA

Samhällsmatchen är samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls insatser i samhället.

Hammarby Fotboll gör redan idag mycket för samhället genom att erbjuda aktiviteter för tusentals aktiva spelare och ledare – och vi förverkligar drömmar. Men vi kan göra mer. Precis som att fotbollsspelare behöver blick för spelet, behöver vi en blick för samspelet mellan fotbollen och samhället.

Samhällsmatchen handlar om matchen utanför de kritade linjerna och vad Hammarby Fotboll som idrottsförening kan göra för att adressera rådande samhällsutmaningar och hur vi, konkret, kan vara med och bidra till ett bättre samhälle.

 

FOKUSOMRÅDEN

Samhällsmatchen tar utgångspunkt i tre av FN:s totalt 17 globala hållbarhetsmål:

  • Hälsa och välbefinnande (mål 3)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Minskad ojämlikhet (mål 10)

För att skapa tydlighet har de tre FN-målen omarbetats till tre separata fokusområden där olika initiativ kommer att genomföras inom respektive område. Samhällsmatchens fokusområden är: HälsaSysselsättningJämlikhet.

 

MÅLSÄTTNING

Samhället och dess utmaningar är inte statiska utan ändras hela tiden. Det betyder att insatserna för att svara upp mot dessa utmaningar hela tiden måste utvecklas och omprioriteras. Samhällsmatchen är således ett levande initiativ som löpande kommer att utvecklas för att svara upp mot de utmaningar vi står inför.

Det långsiktiga målet med Samhällsmatchen är givetvis att bidra till ett bättre samhälle för oss alla. Mål har satts med hänsyn till hur många som deltar i planerade aktiviteter.

Samhällsmatchens mål de första 12 månaderna:

  1. 3 250 deltagare
  2. 22 000 aktivitetstimmar

Läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål här.

Bli partner och stöd oss

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att bidra – stora som små.

Så kan du hjälpa till