Stena Fastigheter vill vara med och skapa ett bättre söderort

Trygga och trivsamma kvarter

Trygga och trivsamma kvarter det är vad som ligger till grund till Stena Fastigheters långa och engagerade arbete inom social hållbarhet. Ett arbete som utgår från det lokala för att bidra i det globala.

Stena Fastigheter var modiga och såg våra gemensamma värderingar och de synergier ett partnerskap kan ge från första början, och sedan dess, 2019, har Stena Fastigheter stått som huvudpartner till Samhällsmatchen.

Stena Fastigheter är huvudpartner till hela Samhällsmatchen och är en del av utvecklingen. Vissa av initiativen har vi utvecklat fram tillsammans såsom sommarjobbsmässan och blåljusmatchen. Sommarjobbsmässan som grundar i frågan om vikten av arbete är en ren årlig arbetsmässa som riktar sig till ungdomar mellan 16–21 år. Sedan starten av sommarjobbsmässa har vi tillsammans gett närmare 250 individer ferie- eller extrajobb och skapat arbetsmöjligheter för tusentals.
En fantastiskt bedrift som vi är stolta över.

Blåljusmacthen är vårt koncept där vi skapar mötesplatser för ungdomar och blåljuspersonal. Utöver den stora Blåljusmatchen på Tele2 Arena har vi sedan två år även anordnat mindre lokala Blåljusmatcher runt om i Söderort. Detta har varit en uppskattad del bland deltagarna och ett koncept som vi tillsammans ämnar utveckla än mer.

– Goda relationer är grunden för ett hållbart samhälle och när vi utvecklar socialt hållbara städer gör vi det i nära samverkan med andra aktörer. Med Hammarby och Samhällsmatchen kommer våra kvarter bli en del av något större och tillsammans ska vi öka tryggheten, få fler i sysselsättning och öka jämlikheten i vårt gemensamma upptagningsområde, Söderort, säger Sarah Pettersson, chef social hållbarhet

Framtiden tillsammans med Stena Fastigheter är något vi ser fram emot och tillsammans ämnar vi ta ett större grepp kring ungas tillvaro i södra Stockholm.

 

Följ oss på