VÅRT FOKUS

Inom Sysselsättning fokuserar Samhällsmatchen på två områden:

  1. Jobb
  2. Kunskap

HÖG ARBETSLÖSHET I UTSATTA GRUPPER

Att ha en meningsfull sysselsättning i form av arbete eller studier är för de allra flesta en förutsättning för att kunna känna att man är en del i samhället, och för att en ska kunna trivas med tillvaron. Dessutom ger arbetet upphov till de skatteintäkter som finansierar våra gemensamma välfärdstjänster och bidrar till samhället vi alla lever i.

Tyvärr är arbetslösheten bland unga och nysvenskar mycket högre än genomsnittet samtidigt som svenska ungdomars skolresultat har försämrats i jämförelse med andra länder.

  • Ungdomsarbetslösheten (15–24 år) uppgick i april 2018 till 15,8 %, jämfört med 6,8 % för hela befolkningen. Bland utrikes födda är siffran än högre.
  • Bland nysvenskar saknar hela 50 % fortfarande en anställning fem år efter att man kommit till Sverige. Till stor del handlar det om otillräckliga kunskaper i det svenska språket.
  • Mellan är 2000 och 2012 hade Sverige den största resultatförsämringen av alla länder i PISA-rankingen (läsförståelse, matematik och naturvetenskap).
  • Sverige har gått från en topplacering år 2000 avseende likvärdighetsindikatorer till ett OECD-genomsnitt 2016.

DET HÄR VILL VI GÖRA

Samhällsmatchen kommer att adressera jobb och kunskap genom en rad olika projekt tillsammans med våra samarbetspartners och i vissa fall även offentliga institutioner. Exempel på aktiviteter som genomförs är Hammarbys integrationsprojekt och den karriärsakademin som kommer att starta under hösten. Syftet är att öka kunskapsnivån hos deltagarna samt att verka för att fler människor sätts i någon form av sysselsättning.

Att 50 % av nysvenskarna fortfarande saknar en anställning fem år efter att man kommit till Sverige är inte hållbart i längden. Vi ska därför visa hur fotbollen i allmänhet och Samhällsmatchen i synnerhet kan varea en katalysator för både integration och jobb.

Bli partner och stöd oss

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att bidra – stora som små.

Så kan du hjälpa till