Samhällsmatchen / Om Samhällsmatchen

MATCHEN UTANFÖR DE KRITADE LINJERNA

Samhällsmatchen är samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls insatser i samhället.

Hammarby Fotboll gör redan idag mycket för samhället genom att erbjuda aktiviteter för tusentals aktiva spelare och ledare – och vi förverkligar drömmar. Men vi kan göra mer. Precis som att fotbollsspelare behöver blick för spelet, behöver vi en blick för samspelet mellan fotbollen och samhället.

Samhällsmatchen handlar om matchen utanför de kritade linjerna och vad Hammarby Fotboll som idrottsförening kan göra för att adressera rådande samhällsutmaningar och hur vi, konkret, kan vara med och bidra till ett bättre samhälle.

FOKUSOMRÅDEN

Samhällsmatchen tar utgångspunkt i tre av FN:s totalt 17 globala hållbarhetsmål:

  • Hälsa och välbefinnande (mål 3)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Minskad ojämlikhet (mål 10)

För att skapa tydlighet har de tre FN-målen omarbetats till tre separata fokusområden där olika initiativ kommer att genomföras inom respektive område. Samhällsmatchens fokusområden är: HälsaSysselsättningJämlikhet.

I samband med Samhällsmatchens treårsfirande 2020 släppte vi för första gången en verksamhetsrapport där alla kan ta del av arbetet som utförs på Södermalm och i Söderort. Verksamhetsrapporten har sedan dess blivit ett återkommande inslag i vårt arbete.

Ta del av rapporterna för att få ökad förståelse kring det arbete Hammarby Fotboll gör utanför de kritade linjerna via Samhällsmatchens arbete.

Ladda ner

 

MÅLSÄTTNINGAR

Samhället och dess utmaningar är inte statiska utan ändras hela tiden. Det betyder att insatserna för att svara upp mot dessa utmaningar hela tiden måste utvecklas och omprioriteras. Samhällsmatchen är således ett levande initiativ som löpande kommer att utvecklas för att svara upp mot de utmaningar vi står inför.

Det långsiktiga målet med Samhällsmatchen är givetvis att bidra till ett bättre samhälle för oss alla. Mål har satts med hänsyn till hur många som deltar i planerade aktiviteter.

Samhällsmatchens mål och resultat:

2019

Deltagare: 3 336 deltagare

Aktivitetstimmar: 22 435  

 

2020

Deltagare: 6 919 deltagare

Anställningar: 108 anställningar 

Aktivitetstimmar: 17 889   

 

2021

Deltagare: 8 341 deltagare

Anställningar: 167 anställningar 

Aktivitetstimmar: 15 161  

 

2022

Deltagare: 13 212 deltagare

Anställningar: 218 anställningar 

Aktivitetstimmar: 21 201 aktivitetstimmar 

 

2023

Deltagare: 16 543 deltagare

Anställningar: 194 anställningar 

Aktivitetstimmar: 

 

Samhällsmatchens framtida målsättningar:

 

Vårt arbete handlar väldigt mycket om att göra skillnad i människor vardag på ett praktiskt sätt. Men har också stora ambitioner och en stark tro på det vi gör. Vilket innebär att vi har en tydlig vision för vart vi vill vara även på sikt. 2025 ska Samhällsmatchen ha 20 000 deltagare under året, och vi ska förmedla 500 jobb.

Läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål här.

Bli partner och stöd oss

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att bidra – stora som små.

Så kan du hjälpa till