Samhällsmatchen / Om Samhällsmatchen

Hösten 2018 skapades Samhällsmatchen – ett sätt att samla alla Hammarby Fotbolls engagemang och initiativ utanför de kritade linjerna. Pandemin har påverkat och utmanat arbetet. Men också tvingat fram nya lösningar och nu när vi hoppas på ljusare tider finns alla möjligheter att utvecklas och växa ytterligare. I samband med Samhällsmatchens treårsfirande släpper vi för första gången en verksamhetsrapport där alla kan ta del av arbetet som utförs på Södermalm och i Söderort.

 

Ta del av rapporterna för att få ökad förståelse kring det arbete Hammarby Fotboll gör utanför de kritade linjerna via Samhällsmatchens arbete.

Ladda ner

 

MATCHEN UTANFÖR DE KRITADE LINJERNA

Samhällsmatchen är samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls insatser i samhället.

Hammarby Fotboll gör redan idag mycket för samhället genom att erbjuda aktiviteter för tusentals aktiva spelare och ledare – och vi förverkligar drömmar. Men vi kan göra mer. Precis som att fotbollsspelare behöver blick för spelet, behöver vi en blick för samspelet mellan fotbollen och samhället.

Samhällsmatchen handlar om matchen utanför de kritade linjerna och vad Hammarby Fotboll som idrottsförening kan göra för att adressera rådande samhällsutmaningar och hur vi, konkret, kan vara med och bidra till ett bättre samhälle.

 

FOKUSOMRÅDEN

Samhällsmatchen tar utgångspunkt i tre av FN:s totalt 17 globala hållbarhetsmål:

  • Hälsa och välbefinnande (mål 3)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Minskad ojämlikhet (mål 10)

För att skapa tydlighet har de tre FN-målen omarbetats till tre separata fokusområden där olika initiativ kommer att genomföras inom respektive område. Samhällsmatchens fokusområden är: HälsaSysselsättningJämlikhet.

 

MÅLSÄTTNINGAR

Samhället och dess utmaningar är inte statiska utan ändras hela tiden. Det betyder att insatserna för att svara upp mot dessa utmaningar hela tiden måste utvecklas och omprioriteras. Samhällsmatchen är således ett levande initiativ som löpande kommer att utvecklas för att svara upp mot de utmaningar vi står inför.

Det långsiktiga målet med Samhällsmatchen är givetvis att bidra till ett bättre samhälle för oss alla. Mål har satts med hänsyn till hur många som deltar i planerade aktiviteter.

Samhällsmatchens mål och resultat för 2019:

3 336 deltagare

Under 2019 hade vi som målsättning att aktivera 3 250 deltagare i samband med våra olika initiativ, en målsättning vi slog med marginal då vi haft 3 360 deltagare under året.

22 435 aktivitetstimmar

Under 2019 hade vi som mål att nå 22 000 aktivitetstimmar i samband med våra olika initiativ, en målsättning som överträffade då vi nådde hela 22 435 aktivitetstimmar.

45 förmedlade jobb

Under 2019 hade vi som mål att bidra till att 25 jobb förmedlades via våra olika aktiviteter och events, en målsättning som överträffades rejält då resultatet blev hela 45 förmedlade jobb.

Samhällsmatchens framtida målsättningar:

Samhällsmatchens mål för 2020: 4 000 deltagare, 100 anställningar

Med ett starkt 2019 i ryggen väljer vi till i år att ha ännu mer ambitiösa målsättningar med för Samhällsmatchens verksamhet. När året är slut ska vi ha haft 4 000 deltagare och förmedlat 100 jobb.

Samhällsmatchens mål för 2025: 10 000 deltagare, 500 anställningar

Vårt arbete handlar väldigt mycket om att göra skillnad i människor vardag på ett praktiskt sätt. Men har också stora ambitioner och en stark tro på det vi gör. Vilket innebär att vi har en tydlig vision för vart vi vill vara även på sikt. 2025 ska Samhällsmatchen ha 10 000 deltagare under året, och vi ska förmedla 500 jobb.

Läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål här.

Bli partner och stöd oss

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att bidra – stora som små.

Så kan du hjälpa till