VÅRT FOKUS

Inom Jämställdhet fokuserar Samhällsmatchen på två områden:

  1. Jämställdhet
  2. Integration

JÄMställdhet MINSKAR I SAMHÄLLET

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

  • Nära 4 av 10 svenskar ansåg att invandring och integration var den enskilt viktigaste frågan inför valet 2018.
  • För nysvenskar är språkbarriären en stor anledning till att etableringen i Sverige tar längre tid.
  • Utbildningen om hur det svenska samhället fungerar är inte obligatorisk för nyanlända till Sverige vilket gör att integrationen försvåras.
  • Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, 87 procent av mäns lön.

DET HÄR VILL VI GÖRA

Samhällsmatchen kommer att jobba för jämställdhet och integration genom en rad olika initiativ. Jämställdhet är en röd tråd i det arbetet vi ämnar att bedriva och något som präglar i stort sett alla initiativ. Alltifrån spontanfotbollen, klasskampen, blåljusmatchen och skolbesöken drivs av att vi vill öppna upp fotbollen för fler flickor och att fotbollsplanen ska upplevas som en inkluderande miljö för alla, oavsett bakgrund. 

Detta är ett prioriterat fokusområde för oss och något vi ämnar göra mycket inom under hösten 2024 och framåt. 

Bli partner och stöd oss

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att bidra – stora som små.

Så kan du hjälpa till