Samhällsmatchen / Projekt / Blåljusmatchen

Samhällsmatchen och Stena Fastigheter bjuder in blåljuspersonal och ungdomar till att spela match på Tele2 Arena.

 

 

Blåljusmatchen är en del i en satsning som handlar om att bygga broar mellan blåljuspersonal och ungdomar i Stockholms södra stadsdelar. Initiativet är även en del av Samhällsmatchen som är Hammarby Fotbolls CSR-program.

Med Blåljusmatchen hoppas vi, tillsammans med fritidsgårdar i Söderort och Stena Fastigheter Stockholm, skapa naturliga mötesplatser där invånarna och blåljuspersonalen kan lära känna varandra under avslappnade former. På så vis hoppas vi kunna stärka banden mellan oss, kommunen, dess invånare och myndigheterna.

Den 20 oktober 2019 anordnade Samhällsmatchen, Stena Fastigheter Stockholm och Fryshuset för första gången Blåljusmatchen på Tele2 Arena.

Ungdomar från Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg kommer fick möjligheten att spela fotboll tillsammans med poliser, brandmän, ambulanspersonal och personal från Stena Fastigheter Stockholm.

Dagen blev en uppskattad sådan med mycket skratt, glädje och nöje. Totalt närvarade närmare 100 deltagare i olika åldrar.

2020 återupprepades succén. Pandemin och de medföljande restriktionerna gav nya förutsättningar att förhålla sig till, men en kall och solig höstdag träffades 51 deltagare på Tele2 Arena trots allt.

Det spelades fotboll i god anda och utan glidtacklingar och dagen avslutades med att samtliga deltagare fick ta emot en fotboll och ett diplom medan Champions League-hymnen spelades från högtalarna.

I år arrangerades blåljusmatchen som en två-stegsraket där den första delen var en workshop hos Stena Fastigheter och deras huvudkontor. Till detta tillfälle bjöd vi in ungdomar från Fryshusets verksamheter i Skärholmen (Bredäng, Sätra, Skärholmen & Vårberg) och Nacka (Henriksdal, Fisksätra & Nacka) till ett samtal där fokus låg på trivsel och säkerhet. Ungdomarna fick, tillsammans med Blåljuspersonal, berätta om hur de upplever och uppfattar sina områden och hur vi alla tillsammans, inklusive fastighetsbolag, kan arbeta för bättre och tryggare områden. Detta genomfördes den 5 oktober 2021.

Fem dagar senare, den 10 oktober, arrangerades den stora finalen på Tele2 Arena. Till detta tillfälle kom det strax över hundra deltagare där vi tillsammans blandade ungdomarna, blåljuspersonal samt Stena Fattigheters egen personal i olika lag. Dagen var fylld med kärlek, skratt och glädje.

 

Om Blåljusmatchen

Blåljusmatchen är ett initiativ där vi, tillsammans med Stena Fastigheter, försöker bygga broar och sammanföra ungdomar med blåljuspersonal. Syftet är att skapa en plattform där dessa aktörer får träffas och på så sätt skapa relationer till varandra.

Initiativet har sedan starten vuxit framgångsrikt. De två första åren var det i samarbete med Fryshuset i Skärholmen men från och med 2021 så är även Fryshuset i Nacka en del av detta arbete.

Ambitionen är att fortsätta utveckla detta koncept och på så sätt nå ut till flera.

Bilder från Blåljusmatchen 2021

Bilder från Blåljusmatchen 2020

 

 

 

Bilder från 2019

Bli partner och stöd oss

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att bidra – stora som små.

Så kan du hjälpa till