Samhällsmatchen / Projekt / Karriärdag

Karriärdag på Tele2 Arena.

Hammarby har tecknat ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen Globen där målet är att hjälpa personer i Söderort som står långt från arbetsmarknaden till ett jobb. Samarbetet med Arbetsförmedlingen går ut på att para ihop människor utan arbete med företag ur klubbens nätverk.

Hammarby Fotboll har arrangerat ”Karriärdagen” vid två tillfällen. Den 8 november 2018 så genomförde Hammarby Fotboll sin första ”Karriärdag”. Fokusgruppen för detta tillfälle var ungdomar i åldrarna 18–33 år. Totalt så närvarade 82 personer och av dessa så har idag 17 en arbetsplats att gå till. Under dagen så fick deltagarna ta del av en inspirationsföreläsning, spela fotboll på Tele2 och givetvis möta företag som är i rekryteringsbehov för intervjuer och samtal.

Den 28 februari slog Hammarby Fotboll återigen upp portarna på Tele2 Arena för sin andra Karriärdag. Denna gång riktade sig Karriärdagen till arbetssökande som passerat 50-strecket. Totalt så närvarade drygt 160 personer under dagen och av dessa har idag 12 personer funnit en arbetsplats.

Nästa Karriärdag planeras att arrangeras höst 2019.

Bli partner och stöd oss

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att bidra – stora som små.

Så kan du hjälpa till