Föreläsningar För socionom- och polisstudenter

Sedan 2022 har Samhällsmatchen, Hammarby Fotboll och Södertörns Högskola bedrivit ett gemensamt samarbete med syftet att nå ut till fler och dela med oss av vårt arbetssätt. Samhällsmatchen har vid flertalet tillfällen blivit inbjudna att föreläsa och hålla workshops för skolans socionom- och polisstudenter. Vid vissa tillfällen har vi gjort det med vår huvudpartner Stena Fastigheter och ibland själva.

Syftet med föreläsningarna har varit att berätta om vårt arbete och hur man som aktör kan involvera sig i samhälls- och stadsutvecklingen. Samhällsmatchens arbete har använts som ett exempel på ”modernt socialt arbete” och hur man kan skapa ett forum och plattform där civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor möts.

Jonas Lindström, lektor i socialt arbete, uttalar sig som följande kring samarbetet:

– Samhällsmatchen har varit ett mycket uppskattat inslag hos studenterna som både levandegör undervisningen och frågor om socialt och polisiärt arbete. Jag ser ett långt och givande samarbete framför mig där Södertörns högskola utgör ena halvan och Samhällsmatchen andra halvan där vi tillsammans bildar en dynamisk kraft när det gäller hållbarhetsfrågor och att verka för mer jämlika livsvillkor bland barn och unga i södra Stockholm. 

I nuläget föreläser vi för studenterna vid 2–3 gånger/år och har som ambition att utveckla vårt samarbete med Södertörns Högskola framgent.

Vill du veta mer om konceptet? Kontakta i så fall ansvarige Aylin Wallin på mejladressen aylin.wallin@hammarbyfotboll.se

Följ oss på