Ett coronaår med Samhällsmatchen

Året som inte blev som någon hade tänkt eller hoppats på är slut. När pandemin – som vi alla vill sluta prata om – lamslog stora delar av världen i början av 2020 och som sedan fortsatt påverka varenda en av oss så har det såklart ställt hela Samhällsmatchens verksamhet inför stora utmaningar. Trots det kan vi summera det gångna året på ett övervägande positivt sätt. Vi ville mer, men det vi lyckades åstadkomma och de hinder vi passerat längs vägen har bara bidragit på ett bra sätt för Samhällsmatchens verksamhet.

 

Vi ställde om istället för att ställa in

Man kan sammanfatta Samhällsmatchens övergripande mål med att vi vill skapa ett bättre liv för människor i de områden där vi verkar, inte minst för barn och ungdomar i södra Stockholm. Därför arrangerar vi spontanfotbollskvällar, karriärdagar för ökad sysselsättning och sommarjobbsmässor för ungdomar som behöver sommarjobb. Våra spelare i dam- och herrlag är ute och besöker barn och ungdomar i söderort genom skolbesök och genom aktiviteter som Blåljusmatchen och Klasskampen aktiverar ungdomar samtidigt som vi brygger broar med ungdomar från olika områden och mellan ungdomar och blåljuspersonal.

 

Coronaåret till trots så bestämde vi oss tidigt för att fokusera på att ställa om istället för att ställa in. Självklart har vi varit tvungna att rätta oss efter det direktiv och rekommendationer som funnits från myndighetshåll men inom ramarna för det som varit möjligt så har vi lyckats att hålla vår verksamhet levande under stora delar av året. Några exempel på hur vi ställt om är att karriärdagarna har blivit till Jobbmatchen, en digital arbetsförmedling. De fysiska skolbesöken har blivit digitala skolbesök och därutöver har vi anpassat spontanfotbollstillfällen och efter skolan-verksamheten enligt gällande råd och rekommendationer.

 

Tack vare riktigt starka insatser från alla som arbetat med Samhällsmatchen har vi nått ut till 4 349 deltagare och genom våra sysselsättningsaktiviteter slussat ut 134 personer i arbete.

 

Vi går mot ljusare tider

Självklart har vi varit tvungna att bromsa delar av vår verksamhet som en följd av rådande läge, men när vi nu förhoppningsvis går mot ljusare tider så står Samhällsmatchen redo för att ta sig an nya utmaningar.

 

Vi kommer jobba fokuserat de närmaste åren för att nå en kritisk massa av vårt arbete och på så sätt göra nytta på riktigt. Det handlar bland annat om att finslipa på de initiativ och projekt vi redan påbörjat och dessutom öka volymerna på det vi gör. Fler deltagare, fler aktiviteter, fler människor i sysselsättning, ökad rörelse och ett bättre välmående.

 

Till året 2025 har vi som ambition att vi ska nå ut till 10 000 deltagare och skapa 500 arbetstillfällen. En hög målsättning, kan tyckas, men resan vi har påbörjat är bara i sin linda. 2021 tar vi nya kliv!

 

Markus Nilsson

Vice VD Hammarby Fotboll och Verksamhetschef Samhällsmatchen