Samhällsmatchen / Partner

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att engagera sig – stora som små – därför vänder vi oss till alla som kan tänkas vilja bidra till Samhällsmatchens uppstart och fortlevnad.

Samhällsmatchen har under flera år adresserat och engagerat sig i flertalet samhällsfrågor och genomför idag en rad aktiviteter, som arbetsmarknadsdagar, spontanfotboll och inkluderingsprogram. Med detta som bakgrund bjöd man in olika aktörer till en halvdag med fokus på inspiration, samverkan och utbyte av erfarenheter. Den 14 november 2022 anordnade Samhällsmatchen Samhällskonferensen på Södra Teatern, dit aktörer Samhällsmatchen på olika sätt samarbetar med var inbjudna att för dela erfarenheter och tankar.

Fokus var inspiration, samverkan och utbyte av erfarenheter. Totalt medverkade närmare 100 personer från civilsamhället, den offentliga och den privata sektorn.
Samhällskonferensen kommer att vara ett årligt inslag i Samhällsmatchens framtida arbete.

Sedan 2019 har Stena Fastigheter varit huvudpartner till Samhällsmatchen.

Samhällsmatchen är Hammarby Fotbolls sociala initiativ och handlar om matchen utanför de kritade linjerna och vad vi, tillsammans med Stena Fastigheter, konkret kan göra för att bidra till ett bättre samhälle.

Genom att två stora aktörer, såsom Hammarby Fotboll och Stena Fastigheter, krokar arm kan vi maximera våra möjligheter att skapa samhällsnytta. Det övergripande målet med samarbetet är att öka tryggheten, minska skadegörelsen, få fler i sysselsättning samt att minska ojämlikheten i våra bostadsområden.

Det har funnits flera anledningar till samarbetet. Dels så verkar Stena Fastigheter i samma områden som Hammarby Fotboll med en stark lokal förankring i Stockholm södra områden. Stena Fastigheter har stora bostadsbestånd i ett flertal av dessa områden såsom Haninge, Sköndal och Skärholmen. Vi kan i dessa områden, på ett trovärdigt och legitimt sätt, arbeta med lokala aktörer och tillsammans med våra vänner på Stena Fastigheter nå ut till ännu fler. Vi delar dessutom många målsättningar med vårt sociala engagemang och vi grundar arbetet i FN:s globala hållbarhetsmål, där vi tydligt arbetar inom fokusområdena hälsa, sysselsättning och jämlikhet.

Fokusområdena har brutits ned till en rad aktiviteter och initiativ såsom skolbesök, karriärdagar, klasskamp, integrationsprogram, efter skolan verksamhet, gåfotboll och spontanfotboll. Utöver detta är Sommarjobbsmässan och Blåljusmatchen våra största initiativ i samarbetet.

Partners

Samarbetspartners

Bli partner och stöd oss

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att bidra – stora som små.

Så kan du hjälpa till