Sysselsättningen i fokus

Sysselsättningsfokuset är ett område vi arbetat kontinuerligt med sedan vi lanserade Samhällsmatchen 2018. Vi har bland annat sedan starten anordnat våra Karrirädagar där syftet är att para ihop arbetslösa vuxna individer med företag som söker personal med gott resultat samt sedan 2019, tillsammans med vår huvudpartner Stena Fastigheter, anordnat våra Sommarjobbsmässor för individer mellan 16-21 och som söker en arbetsplats att gå till under sommaren.

Tillsammans med Stena Fastigheter har vi även lanserat vår digitala arbetsförmedlingen Jobbmatchen för att förlänga livslängden på våra mässor och på så sätt få ut fler människor i jobb, vilket var ett lyckat drag. Totalt har vi anordnat sex olika arbetsmässor och på dessa fått ut 137 individer i jobb. Siffror som vi är enormt nöjda med och tacksamma över, men vi vill mer. Våra arbetsmässor har besökts av tusentals arbetssökande människor och bland annat fått besök av arbetsmarknadsministern Eva Nordström som berömde vårt arbete.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra arbetsmässor och Jobbmatchen för att på så sätt få ut fler i sysselsättning och på så sätt få till en positivare samhällsutveckling.

Abel Abraham, CSR-ansvarig Hammarby Fotboll