Samhällsmatchen / Hållbarhetsrapport

Samhällsmatchen lanserar nu sin andra hållbarhetsrapport, med statistik och berättelser från verksamhetsåret 2021. Vi rekommenderar varmt att du tar del av den för att få större förståelse för hur många unga människor Hammarby Fotboll når utanför de kritade linjerna via Samhällsmatchens arbete.

Ladda ner Samhällsmatchens hållbarhetsrapport här!

För fyra år sedan lanserade Hammarby Fotboll Samhällsmatchen. Samhällsmatchen är samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls initiativ i samhället och vårt sätt att samla alla klubbens engagemang och initiativ utanför de kritade linjerna. I samband med vårt treårsfirande förra året lanserade vi, för första gången i vår historia, en hållbarhetsraport. Syftet med hållbarhetsrapporten är att belysa och uppmärksamma vad vi som förening och klubb gör i vårt geografiska upptagningsområde. Genom hållbarhetsrapporten vill vi mänskliggöra och dela med oss av vad Samhällsmatchen och Hammarby Fotboll gjort i Söderort under 2021.

Hammarby Fotboll har alltid varit en förening som tagit ett stort samhällsansvar. Genom arbetet med Samhällsmatchen har vi i större utsträckning kunnat konkretisera vårt arbete i Söderort tillsammans med lokala aktörer. Det är tillsammans med lokala aktörer och människor som vi kan få ut maximalt av vårt arbete. Samhällsmatchen är för äldre och yngre, ska finnas i skolor och på arbetsplatser och är ett initiativ för alla som på något sätt vill bidra till en positivare samhällsutveckling.

Nu lanserar vi vår andra hållbarhetsrapport. Rapporten avser verksamhetsåret 2021 och i den får du dels ta del av berättelser från människor som är med i vår verksamhet samt en del statistik från våra olika initiativ för att få en större förståelse för hur många människor vi når genom vårt arbete.

Samhällsmatchen fortsätter att växa och vara en närvarande del i vårt samhälle. Vi vill göra med och ambitionen är att ta ännu större grepp kring vissa frågor för att kunna göra mer för fler i Söderort. Avslutningsvis vill vi tacka alla människor, företag, samarbetspartner osv för att ni är med och bygger Samhällsmatchen. Detta arbete hade inte varit möjligt utan er.

LADDA NER