Samhällsmatchen / Projekt / Inkluderingsprogram

Att passa bollen
till den spelaren
som är ny i laget.

 

Samhällsmatchens inkluderingsprogram är ett projekt för målgruppen asylsökande som i samarbete med Folkuniversitetet erbjuder språkundervisning. Utöver detta, erbjuder Samhällsmatchen studiebesök och utflykter under kursens gång för att deltagarna ska få en möjlighet att använda och träna språket. Studiebesöken har ett fokus på arbetslivet och ger möjlighet för deltagarna att se och ta del av olika typer av företag och deras arbete. Inkluderingsprogrammet erbjuder också möjligheten för deltagarna att delta i volontärsarbete under Hammarby Fotbolls olika matchevent och i koppling till detta jobbmatchningar och rekryteringsträffar som anordnas med olika företag. Dessa aktiviteter finansieras av statsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholm.

 

 

Språkundervisningen som genomförs i samarbete med Folkuniversitetet Stockholm startade 2019. Språkstudierna äger rum i Folkuniversitetets lokaler och ges på olika kunskapsnivåer. Innehållet i kurserna anpassas delvis till projektets syfte och ambitioner och har en tydlig fokus på arbetslivet där deltagarna exempelvis tränar på att skriva cv och hålla arbetsintervjuer. Vidare kommer Folkuniversitetet att förbereda deltagarna på rekryteringsträffar och jobbmatchningar under kursens gång.

Studiebesök kommer att utföras som en del av projektet hos våra samarbetspartners för att deltagarna ska få en inblick i det svenska arbetslivet men också få en möjlighet att se olika typer av arbeten och företag. Under dessa studiebesök ges ytterligare möjlighet att öva på språkkunskaperna. Vi tycker att det är viktigt att parallellt med språkundervisningen få möjlighet att använda språket i olika situationer för att maximera inlärningen

Utflykter är ytterligare ett sätt för deltagarna att umgås och prata svenska men här är fokus också på att ha roligt tillsammans och ta del av olika aktiviteter runt om i Stockholm.

Volontärsarbete är ett sätt att komma ut i arbetslivet och få arbetslivserfarenhet tillsammans med andra som har lång erfarenhet av evenemangsarbete inom Hammarby. Vår vision är att alla nya medarbetare utöver en introduktion också till en början kommer att jobba tillsammans med en fadder för att säkerställa att man blir en del av arbetsgruppen och får en tydlig inblick i arbetsuppgifterna. Inkluderingsprogrammets ambition är inte enbart att erbjuda möjlighet till arbetslivserfarenhet utan också en möjlighet att komma in i ett sammanhang där man kan skapa goda relationer till arbetskamraterna och Hammarbyfamiljen.

Jobbmatchning och Rekryteringsträffar är viktiga led i Inkluderingsprogrammet där deltagarna ges möjlighet att träffa företag som söker anställda av olika slag. Samhällsmatchen anordnar både egna jobbmatchningar men förmedlar även rekryteringsträffar hos olika företag genom befintliga samarbeten.

Samhällsmatchens inkluderingsprogram vilar på Hammarbys värdegrund och utgår ifrån demokratiska värderingar med hälsa, sysselsättning och jämlikhet i fokus.

Vi erbjuder dig som asylsökande, men som inte ingår i språkundervisning hos Folkuniversitetet Stockholm, att helt kostnadsfritt delta i våra olika aktiviteter. Vi hjälper dig att träffa både andra asylsökande och etablerade svenskar, lära dig om det svenska samhället, utveckla det svenska språket, delta i våra aktiviteter men också att få en fot ut i arbetsmarknaden genom volontärsarbete, jobbmatchningar och rekryteringsträffar.

Några av alla våra olika aktiviteter är:
Gåfotboll – Här spelar vi fotboll utan att springa. För dig som är över 55 år eller för dig som av någon anledning inte kan springa.
Spela fotboll spontant – Kom och spela fotboll med oss på fredag- och lördagskvällar.
Jobbmässa – riktad endast till insatsen målgrupp.

Ladda ner flygblad här.

AYLIN WALLIN PROJEKTLEDARE, SAMHÄLLSMATCHEN
MOBIL: +46 (0)739 – 50 03 61
E-POST: aylin.wallin@hammarbyungdom.se

 

Tidigare år

Samhällsmatchen har även sedan 2017 haft ett samarbete med FFA Global. FFA Global är en fristående internationell organisation som grundades i Kanada 2012. Syftet är att nå ungdomar i riskzonen för utanförskap och marginalisering, för att hjälpa dem till ett meningsfullt liv.

Som en del i detta samarbete, så medverkar FFAs deltagare som publikservicevolontärer på Hammarby Fotbolls hemmamatcher. Här får ni chansen att träffa Abdiqani Yusuf som varit med ända sedan starten och höra hans berättelse.

 

 

 

Samhällsmatchen finansieras genom en kombination av offentligt stöd och externa samarbetspartners. Men alla är självklart välkomna att bidra – stora som små.

Så kan du hjälpa till